Acuaducto de los Milagros - gebouwd in de eerste eeuw
De aquaduct maakt deel uit van het leidingnet dat water naar Mérida brengt vanaf het stuwmeer van Proserpina dat op 5 km van de stad ligt.
De bogengalerij die men nu nog aantreft is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, vooral in de vallei van de Albarregas.