Basilica de Santa Eulalia: Het enige Middeleeuwse bouwwerk dat men kan vinden in Mérida.
In de crypte zijn belangrijke overblijfselen te voorschijn gekomen uit de Romeinse en de Visigotische periode.