HOME     Naar plaatsen     Naar Antwerpen

HISTORISCHE GEBOUWEN

Foto's gemaakt door ©AndreaBrewée en ©WillyHorions met Nikon D70s en Nikon D50 - 2008


In de Stoelstraat, nr 11 vind je het enige nog bestaande houten geveltje uit de zestiende-eeuw, totaal gerestaureerd in 1974.Hoofdingang en kapel (1511) van het Sint Julianusgasthuis in de Hoogstraat nr 72Venusstraat 17 - Dit mooi oud huis met mooie tuin is nu een restaurant.


         
Prachtig gerestaureerde huisjes"De Cluyse" - Oude Koornmarkt nr 26 - vroeger een geschenk van het stadsbestuur aan de Duitse Hansakooplieden (1468 - 1568)Den Peerboom op de hoek van de Hoogstraat en de Stoofstraat is een voormalig gildenhuis van de timmerlieden en schrijnwerkersBas-reliëfs op de gevel van "Den Peerboom"Dit huizencomplex met zijn achteruitspringende aanbouw op de hoek van de Torfbrug was vroeger het lokaal van de metselaars.
In de volksmond heette het "Het huis van de Beul".Achter dit toegangsdeurtje tot de Bontwerkersplaats, ligt een rustig binnenpleintje.Binnenpleintje Bontwerkersplaats - In de 15de eeuw werden hier huisjes gebouwd voor zieke en oude leden van de bontwerkersgildeHet voormalige "Knechtjeshuis" werd gesticht in 1558 door Johanna van Schoonbeke.
Het was een toevluchtsoord voor weesjongens die er een stiel aangeleerd kregen.
Op de binnenkoer is er een authentiek bewaarde bepleisterde achtergevel, met aanleunend schutdakje op arduinen zuilen van 1618.
Bron: Stichting Cornelis FlorisToegangspoort "Knechtjeshuis"Op een oude gevel van een bedrijf in de Rodestraat zagen we deze gedenkplaat
MINERVA MOTORS NV
"voor de Leden van haar personeel die hun leven veil hadden voor het Recht en voor de Verdediging van het Vaderland"
Info over Minerva Motors


Foto's gemaakt door ©AndreaBrewée en ©WillyHorions met Nikon D70s en Nikon D50 - 2008

Terug    Naar top