De netten binnenhalen en deskundig terug op de kar leggen, is een werkje voor vijf tot zes man met behulp van twee tractors.