Vanop het dakterras van het Casa Milà zie je op de achtergrond de Torre Agbar